Konsultacje wychowawcze dla rodziców

 

W okresie wakacyjnym dysponujemy wolnymi terminami na konsultacje wychowawcze dla rodziców

Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów na porady w sprawach wychowawczych!
Konsultacje mają na celu wsparcie rodziców w budowaniu lepszych relacji z dzieckiem
oraz dają możliwość refleksji nad własnymi postawami wychowawczymi
Proponujemy od 1 do 3 spotkań, w czasie których razem będziemy się przyglądać zarówno zgłaszanemu problemowi, jak i konkretnemu obszarowi i wychowania.
 
UWAGA: KONSULTACJE NIE SĄ FORMĄ TERAPII INDYWIDUALNEJ!
 
Osoby zainteresowane skorzystaniem z takiej formy pomocy zapraszamy do kontaktu z sekretariatem Poradni
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 ( tel. 22 277 11 98).

 

 

#  Jednocześnie informujemy, że zapisy na konsultacje do terapii indywidualnej dzieci i młodzieży
pozostają zawieszone do odwołania.