OGŁOSZENIE

 
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna dz. Wawer m. st Warszawy
zaprasza kandydatów do odbycia praktyk
w okresie przedwakacyjnym
Praktyki dają możliwość zaangażowania w pracę Poradni oraz udział w oddziaływaniach promocyjnych i psychoedukacyjnych.
Wymagania:
# Rozpoczęcie co najmniej III roku studiów psychologicznych, pedagogicznych lub pokrewnych.
# Możliwość zaangażowania do końca czerwca 2021 roku.
# Możliwość obecności w Poradni co najmniej 2 dni w tygodniu.
Zakres obowiązków:
# Udział i pomoc przy organizacji webinarów dotyczących tematyki funkcjonowania w związku
# Rozmowy z Tutorem- opiekunem praktyk.
# Wsparcie działań sekretariatu.
# Tworzenie treści/ artykułów w ramach działalności psychoedukacyjnej/ promocyjnej Poradni.
Oferujemy:
# Udział w wybranych oddziaływaniach proponowanych przez Poradnię, wraz z omówieniem merytorycznym.
# Opiekę i wsparcie merytoryczne Tutora.
# Uzyskanie na zakończenie praktyk pisemnej opinii, zawierającej ocenę pracy praktykanta.
 
Prosimy o przesłanie CV wraz z uzasadnieniem swojej motywacji pod adres m.kupidura@sprwawer.pl
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.