Specjalistyczna Poradnia Rodzinna poszukuje Stażysty

 
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dz. Wawer m. st Warszawy zaprasza kandydatów do odbycia stażu w okresie
od września do końca grudnia 2021r.
Projekt stażowy zakłada możliwość uczestniczenia w przekroju działalności Poradni, jako instytucji prowadzącej oddziaływania psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne
Staż ma charakter bezpłatny
Wymagania:
# Ukończenie studiów magisterskich na kierunku psychologia, pedagogika lub pokrewne
# Ukończenie co najmniej pierwszego roku szkoły psychoterapii, preferowane paradygmaty psychoanalityczny, psychodynamiczny, systemowy
# Możliwość zaangażowania od września do końca grudnia 2021 roku
# Możliwość obecności w Poradni co najmniej 2 dni w tygodniu. W tym obowiązkowe uczestnictwo w czwartkowych superwizjach zespołu
Zakres obowiązków:
# Udział w roli obserwatora w pięciu procesach konsultacyjnych poprzedzających psychoterapię
# Udział w superwizjach zespołu
# Rozmowy z Tutorem- opiekunem stażu
# Prowadzenie notatek i dokumentacji
# Mile widziana możliwość zaangażowania się w administracyjną obsługę pacjentów oraz tworzenie treści psychoedukacyjnych
Oferujemy:
# Udział w wybranych oddziaływaniach proponowanych przez Poradnię, wraz z omówieniem merytorycznym
# Opiekę i wsparcie merytoryczne Tutora
# Uzyskanie na zakończenie stażu pisemnej opinii, zawierającej ocenę pracy stażysty
# Możliwość przedłużenia stażu i rozszerzenia oddziaływań o prowadzenie psychoterapii
 
Prosimy o przesłanie CV wraz z uzasadnieniem swojej motywacji na adres:
m.kupidura@sprwawer.pl
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami
 
Staż w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ma charakter edukacyjny, placówka nie jest akredytowana przez PTP lub inne organizacje zrzeszające terapeutów do odbywania stażu przygotowującego do uzyskania certyfikatu.