Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym- rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Posiada ponad 10- letnie doświadczenie zdobyte m in. Mazowieckim Centrum Zdrowia w Tworkach na Oddziale Dziennym, a także w placówkach wsparcia dla młodzieży i rodziny. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer prowadzi konsultacje i psychoterapię psychodynamiczną młodzieży i osób dorosłych.