Wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w 2023 r.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości poniżej 130 000 tys. zł
( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)
Zwracamy się z prośbą o wycenę zamówienia na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń
Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w 2023 r.
Adres wykonywania usługi: ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa
Łączna powierzchnia wynosi 187m2
1. USŁUGI PODSTAWOWE – SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ I TERENU PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU
⇒ Sprzątanie gabinetów i pomieszczeń biurowych – 11 pomieszczeń o łącznej powierzchni 114 m2
⇒ Sprzątanie pomieszczeń sanitarnych – 3 pomieszczenia o łącznej powierzchni 5m2
⇒ Sprzątanie pomieszczeń socjalnych ( kuchenek) – 2 pomieszczenia o łącznej powierzchni 7 m2
⇒ Sprzątanie korytarzy i ciągów komunikacyjnych – o łącznej powierzchni ok 57m2
⇒ Sprzątanie terenów zewnętrznych – podesty o łącznej powierzchni 4m2
⇒ Sprzątanie terenów zewnętrznych – podesty o łącznej powierzchni 4 m2
Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia znajdują się w linku poniżej:
Zapytanie_sprzątanie SPRWawer_2023
1_Formularz oferty_sprzątanie SPR Wawer
Zaleca się przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej – w dni powszednie w godz. 8.00 – 16.

 

Informacja o wyborze oferty:
INFORMACJE O WYBORZE OFERTY_Sprzatanie 2023