Oferta psychoterapii grupowej

  Psychoterapia grupowa wyrasta z naturalnych potrzeb i skłonności ludzkich do życia w grupie społecznej. W psychoterapii grupowej istotnym elementem jest praca nad osobistymi problemami pacjenta razem z innymi członkami grupy. Podczas psychoterapii grupowej pacjenci mogą przepracować niekorzystne dla siebie wzorce, za pomocą których radzą sobie w życiu, w celu osiągnięcia satysfakcji osobistej i społecznej.
Formą psychoterapii grupowej dla dorosłych proponowaną w Poradni jest  psychoterapia grupowo-analityczna. Jest to rodzaj psychoterapii grupowej, który łączy w sobie podejście psychoanalityczne i zdobycze psychologii społecznej.
pixabay. com
 
# Czas trwania grupy to 2 lata. Spotkania ruszają jesienią 2021r. i będą się odbywały w środy po godz. 17.00 w siedzibie Poradni;
# Grupa pracować będzie zgodnie z założeniami metody analizy grupowej;
# Adresowana jest do osób dorosłych – mieszkańców Warszawy;
# Osobą prowadzącą jest Marcin Micorek , certyfikowany analityk grupowy.
Rozpoczęcie psychoterapii grupowej poprzedzają 2-3 konsultacje z terapeutą prowadzącym grupę.
Zapisy na konsultacje:
• od 24 maja 2021r.
• nr tel. 22 277 11 98
 
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!