TERAPEUTA – PSYCHOTERAPEUTA do pracy z osobami dorosłymi

Dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej

Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko pracy
w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa
TERAPEUTA – PSYCHOTERAPEUTA
do pracy z osobami dorosłymi
UMOWA O PRACĘ NA ¾ ETATU
(30 godzin tygodniowo) 
Termin składania dokumentów: 19 września 2021 r.
SPR-PT1/5/2021
(nr referencyjny naboru)
Główne odpowiedzialności:
* Prowadzenie konsultacji i psychoterapii dla pacjentów
* Prowadzenie dokumentacji merytorycznej pacjentów
* Uczestnictwo w superwizji indywidualnej i/lub grupowej
Charakterystyka pracy:
Podstawowe obowiązki pracownika:
* udzielanie konsultacji osobom dorosłym,
* prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla osób dorosłych,
* przygotowywanie zaświadczeń dla pacjentów i o prowadzonych psychoterapiach,
* prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami,
* udzielanie informacji o ofercie i usługach Poradni,
* gotowość do superwizji prowadzonych procesów terapeutycznych w zespole pracowników,
* współpraca z pracownikami Poradni.
Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych:
– ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów
– ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
– ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów (w jeden wybrany sposób):
1.  Osobiście w siedzibie Poradni (w dni powszednie w godz. 8.00-16.00),
2. Przesłanie ich na adres Poradni,
3. Przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: kadej@sprwawer.pl

 

w terminie do 19.09.2021r.

z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości:
„Rekrutacja – psychoterapeuta”, nr ref. SPR-PT1/5/2021
Szczegóły naboru oraz kwestionariusz osobowy znajdują się w linkach poniżej:
Ogłoszenie_nabór_psychoterapeuta_SPR_PT1_5_2021
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY_SPR WAWER

 

 

 Uwaga: dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do Poradni w terminie do 19.09.2021r.