WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

 

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

zaprasza na „warsztaty umiejętności wychowawczych”

z elementami szkoły dla Rodziców.

 
 
Program warsztatów został opracowany na podstawie koncepcji pedagogicznej wychowania bez porażek Thomasa Gordona oraz książek A.Faber i E.Mazlish z cyklu „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały…”.
Warsztat to cykl spotkań, dedykowany dla rodziców i opiekunów, chcących zbudować więź z dzieckiem w oparciu o szacunek, zrozumienie i miłość oraz poprawić swoje kompetencje rodzicielskie i wychowawcze.
W trakcie zajęć zostaną poruszone następujące tematy:
– granice dzieci i dorosłych,
– uczucia – ich znaczenie i rola w życiu dziecka i rodziców,
– jak zachęcać dziecko do współpracy?
– kary, nagrody, konsekwencje,
– jak chwalić dziecko i wzmacniać jego poczucie własnej wartości?
– zachęcanie dziecka do samodzielności,
– rozwiązywanie problemów i konfliktów.
Warsztaty będą realizowane w czasie czterech sobotnich spotkań:
05.11.22 r., 26.11.22 r. , 03.12.2022 r. , 17.12.2022 r.
w godzinach 9 – 16.
Zaświadczenie o odbyciu warsztatów otrzymują osoby, który wzięły udział we wszystkich spotkaniach cyklu.
Zapisy w sekretariacie Poradni
pod numerem tel. 22 277 11 98.
 
Liczba miejsc jest ograniczona