ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG W SPECJALISTYCZNEJ PORADNI RODZINNEJ DZIELNICY WAWER ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ COVID – 19 OBOWIĄZUJĄCE OD 1.09.2020 DO ODWOŁANIA

 
 
Szanowni Państwo !
 
W związku z sytuacją związaną epidemią COVID-19 prosimy o zapoznanie się oraz przestrzeganie poniższych zasad związanych z przebywaniem w naszej Poradni.
W Poradni NIE MOGĄ przebywać osoby, które:
* posiadają objawy wskazujące na chorobę zakaźną, tj.: gorączka (podwyższona temperatura ciała powyżej 37,5 ° C lub 99,5 ° F), kaszel, duszność (problemy z oddychaniem i nabraniem do płuc odpowiedniej ilości powietrza, którym towarzyszy ucisk w klatce piersiowej, brak tchu i uczucie duszenia się).
* są w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
* zamieszkują z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
* w ciągu tygodnia miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
* Na terenie Poradni stosuje się obecnie obowiązujące zalecenia sanitarno-higieniczne tj.:
* zachowywanie bezpiecznej odległości (rekomendowane 2 m)
* dezynfekowanie rąk (dostęp do mydła i bieżącej wody oraz środków odkażających)
* dezynfekcja gabinetów po każdej sesji
* regularna dezynfekcja toalet i powierzchni wspólnych
* korzystanie ze środków ochrony osobistej (maseczki / przyłbice) w częściach wspólnych Poradni tj. korytarze, toalety, sekretariat
* Przed pierwszą sesją stacjonarną odbywającą się po 1.09.2020 konieczne jest wypełnienie oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz COVID-19.
Ogólne zasady dotyczące przebywania w Poradni dostępne są również w wersji pdf w linku poniżej:
Zasady świadczenia usług w Specjalistycznej poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer związane z covid 19 obowiązujące
OD 1 WRZEŚNIA 2020 DO ODWOŁANIA