Bezpłatna pomoc

 
Szukam pomocy:
#  Interaktywna mapa bezpłatnego wsparcia dla osób doświadczających kryzysu psychicznego – https://www.mapawsparcia.pl
# Wykaz publicznych i niepublicznych ( w tym specjalistycznych) poradni psychologiczno – pedagogicznych na terenie województwa                                         mazowieckiego  – https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/pomoc-psychologiczno-p/13459,Wykaz-publicznych-i-niepublicznych-w-tym-specjalistycznych-poradni-psychologiczn.html
#  WOIK Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej – https://woik.waw.pl
#  Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ” Niebieska Linia” –    http://www.interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej/3492
#  Placówki Specjalistyczne kierujące ofertę w sytuacji uzależnienia, współuzależnienia oraz DDA – http://www.parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa/wojewodztwo-mazowieckie
#  Fundacja Wsparcie ( Usługi specjalistyczne dla rodzin żyjących z demencją) – http://www.fundacjawsparcie.eu
Specjalistyczne Poradnie:
#  Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo – http://www.poradniarodzinnabemowo.pl
#  Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany – http://www.sprbielany.waw.pl/index.php
# Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „TOP” ds. dysfunkcji rozwojowych dzieci i młodzieży – https://www.poradnia-top.pl
# Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży – http://www.opta.org.pl
Poradnie dla dzieci, młodzieży i rodzin:
# Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP” – http://www.mop-poradnia.pl
# Towarzystwo Pomocy Młodzieży –  http://www.tpm.org.pl
# Młodzieżowa Poradnia „Poza Iluzją” – http://www.pozailuzja.pl
# Centrum Zdrowia Psychicznego SZPZLO Warszawa – Wawer https://www.zoz-wawer.waw.pl/static/zdrowie-psychiczne.html
# Stowarzyszenie dla Rodzin – http://stowarzyszeniedlarodzin.pl
Dla ofiar i sprawców przemocy:
# Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy – http://www.przemocdomowa.pl
# Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – https://fdds.pl
# Stowarzyszenie Niebieska Linia- http://www.niebieskalinia.pl
# Fundacja Centrum Praw Kobiet – http://www.cpk.org.pl
Centrum zdrowia psychicznego:
# Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. – Bródnowskie Centrum Zdrowia Psychicznego – http://brodnowski.pl
# Instytut Psychiatrii i Neurologii – Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego – http://www.ipin.edu.pl
# Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ – Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego – https://www.wolski.med.pl
Ośrodki Pomocy Społecznej m. st. Warszawy:
# Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo – https://www.opsbemowo.waw.pl
# Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka – https://www.opsbialoleka.waw.pl
# Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany – https://www.opsbielany.waw.pl
# Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów – http://opsmokotow.pl
# Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota – http://www.opsochota.waw.pl
# Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe – https://ops-pragapoludnie.pl
# Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ – http://www.opspragapolnoc.waw.pl
# Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów – http://www.opsrembertow.waw.pl
# Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście – http://www.cps.srodmiescie.warszawa.pl/kontakt/
# Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek – http://ops-targowek.waw.pl
# Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus – https://ops-ursus.pl 
# Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów – https://ops-ursynow.pl
# Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer – https://www.opswawer.waw.pl
# Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła – https://www.opswesola.waw.pl
# Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów – http://www.opswilanow.pl
# Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy – https://www.opswlochy.waw.pl
# Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola – http://ops-wola.waw.pl/opswola
# Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy – Żoliborz – https://www.ops-zoliborz.waw.pl/kontakt