Czym jest i na czym polega psychoterapia?

PSYCHOTERAPIA JAKO FORMA LECZENIA

Psychoterapia jest to wyspecjalizowana forma pomocy psychologicznej. W szerokim znaczeniu  psychoterapia to szczególny rodzaj rozmowy przeprowadzanej przez życzliwie ustosunkowaną osobę o specjalistycznym wykształceniu. Dialog między terapeutą a pacjentem różni sie w zależności od nurtu teoretycznego oraz potrzeb i problemów pacjenta.

SZKOLENIE PSYCHOTERAPEUTÓW

Formalne podyplomowe szkolenie to proces co najmniej 4- letni, najczęściej jednak trwa dłużej. Szkolenie zawiera w sobie część teoretyczną oraz psychoterapię szkoleniową podczas której przyszły psychoterapeuta na sobie doświadcza metody, którą potem będzie sie posługiwał. Kolejny etap szkolenia to praca pod nadzorem superwizora czyli wykwalifikowanego nauczyciela psychoterapii. Kończy się ono egzaminem certyfikacyjnym przed komisją szkoleniową. Kwalifikacje psychoterapeuta podnosi przez całe swoje życie zawodowe.

RODZAJE TERAPII

Wszystkie rodzaje terapii, zarówno nurty terapeutyczne jak i formy organizacji leczenia opierają się na teoretycznych podstawach i klinicznych doświadczeniach.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA polega na spotkaniach psychoterapeuty z pacjentem, podczas których wspólnie przepracowywane są ważne dla niego problemy. Prowadzone z terapeutą rozmowy, w której możliwe jest częste poruszanie danej sprawy, umożliwiają pełniejsze zrozumienie różnych, ale istotnych powiązań między problemami a strategiami psychicznymi, z których pacjent korzysta w codziennym życiu.

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA polega na spotkaniach grupy osób (najczęściej jest to od 6 do 12). Metoda ta jest oparta na założeniu, że ludzka psychika jest silnie związana z charakterem relacji z innymi ludźmi w naturalnych grupach, w których żyjemy, począwszy od rodziny, poprzez grupy zawodowe oraz społeczne.

PSYCHOTERAPIA PAR I RODZIN polega na spotkaniach terapeuty z parą lub rodziną. Celem spotkań jest przeformuowanie psychospołecznego systemu rodzinnego w taki sposób, aby rodzina ta lub para była w stanie o własnych siłach radzic radzić sobie z zaskakującymi i trudnymi aspektami wspólnego życia.