Dostarczenie oprogramowania IT do obsługi pacjentów

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł
( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku)
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Dostarczenie oprogramowania IT do obsługi pacjentów i usług świadczonych w Poradni
oraz zarządzania kalendarzem pracy dla 14 pracowników Poradni
 
Realizacja zamówienia nastąpi w trzech etapach:
Etap1. Prezentacja oprogramowania IT;
Etap2. Wykonanie i wdrożenie oprogramowania IT;
Etap3. Szkolenie użytkowników oprogramowania IT
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi zawiera załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
 
Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osobie prowadzącej postępowanie
r.kadej@sprwawer.pl
 

do dnia 27 września 2021 r.