Historia poradni

specjalistyczna poradnia rodzinna dzielnicy wawer logo

Ośrodek Pomocy Rodzinie
Gminy Warszawa Wawer 2002 – 2003

Zespół Ośrodka zapewniał pomoc psychoterapeutyczną głównie osobom uzależnionym i ich rodzinom, a także osobom dorosłym doświadczającym kryzysów życiowych. W mniejszym zakresie pracowano z dziećmi i ich rodzicami.

Ośrodek zakładali: Burmistrz Gminy Wawer Stanisław Ilkowski, jego zastępca Teresa Janota, Sekretarz Urzędu Gminy Maria Pusz, Skarbnik Urzędu Elżbieta Grzywacz, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Bożena Jeżmanowska, Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinej Eugenia Pawłowska, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych Janina Przychodzeń oraz jej członkowie: Renata i Andrzej Staruch, Iwona Muszyńska, Krzysztof Bartosiak, Ryszard Bloch, Alicja i Seweryn Kojro.

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy od 2004 roku

Głównym przedmiotem działalności stała się pomoc psychoterapeutyczna osobom dorosłym przeżywającym trudności emocjonalne. Rozszerzono pomoc psychoterapeutyczną kierowaną do dzieci i młodzieży. W kolejnych latach, wraz z rozwojem Poradni, powstał zespół pracujący z parami i rodzinami.

Od początku funkcjonowania placówka kierowana przez Annę Jędrzejowską – Perzyńską.

Wśród zasłużonych dla rozwoju pracy i jakości świadczonych usług w Poradni, przyczynili się superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej – pan Bogdan Kubiak i pani Izabela Budniak.