Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: STARSZY TERAPEUTA - PSYCHOTERAPEUTA

 

Dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej

Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy
w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
ul. Włókiennicza 54 , 04-974 Warszawa

 

STARSZY SPECJALISTA – PSYCHOTERAPEUTA

do pracy z młodzieżą i młodymi osobami dorosłymi

Umowa o pracę na 1/2 etatu

( 20 godzin tygodniowo)

Termin składania dokumentów : 29 sierpnia 2021r.

SPR-PT2/2/2021

( nr referencyjny naboru)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Prowadzenie konsultacji i psychoterapii dla pacjentów
Prowadzenie dokumentacji merytorycznej pacjentów
*  Uczestnictwo w superwizji indywidualnej i/lub grupowej
Charakterystyka pracy:
Podstawowe:
* Udzielanie konsultacji młodzieży i młodym dorosłym,
* Prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla młodzieży i młodych dorosłych,
* Przygotowywanie zaświadczeń dla pacjentów i o prowadzonych psychoterapiach,
* Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami
* Udzielanie informacji o ofercie i usługach Poradni,
* Gotowość do superwizji prowadzonych procesów terapeutycznych w zespole pracowników,
* Współpraca z pracownikami Poradni
Dodatkowe:
 * Prowadzenie grupy terapeutycznej dla młodzieży lub młodych dorosłych,
 * Organizowanie warsztatów lub szkoleń wzmacniających kompetencje psychospołeczne różnych grup społecznych
 * Pisanie artykułów lub innych form tekstowych o treści psychologicznej.
 
Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w jeden wybrany sposób:
* osobiście w siedzibie Poradni ( w dni powszednie 8.00 – 16.00);
* przesłanie ich na adres Poradni;
* przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: r.kadej@sprwawer.pl

 

w terminie do 29 sierpnia 2021 r.

z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości :
,, Rekrutacja – psychoterapeuta, nr Ref. SPR-PT2/2/2021
 
Pełne informacje o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy
oraz kwestionariusz osobowy znajdują się w linkach poniżej:

 

Ogłoszenie_2_nabór_08_2021

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY_SPR WAWER