Oferta pracy: TERAPEUTA – PSYCHOTERAPEUTA do pracy z dziećmi i młodzieżą

 

Dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej

 Dzielnicy Wawer m st. Warszawy

ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko pracy
w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa
TERAPEUTA – PSYCHOTERAPEUTA
do pracy z dziećmi i młodzieżą
UMOWA O PRACĘ NA 1/2 ETATU
( 20 godzin tygodniowo )
 
Termin składania dokumentów: 13 lutego 2022r.

 

SPR – PT1 /2/ 2022
( nr referencyjny naboru )
Główne odpowiedzialności:
# Prowadzenie konsultacji i psychoterapii dla pacjentów
# Prowadzenie dokumentacji merytorycznej pacjentów
# Uczestnictwo w superwizji indywidualnej i / lub grupowej
Podstawowe obowiązki pracownika:
# Udzielanie konsultacji dzieciom i młodzieży ( do 13 lat)
# prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla dzieci i młodzieży ( do 13 lat)
# przygotowywanie zaświadczeń dla pacjentów i o prowadzonych psychoterapiach
# Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami
# Udzielanie informacji o ofercie i usługach Poradni
# Gotowość do superwizji prowadzonych procesów terapeutycznych w zespole pracowników
# Współpraca z pracownikami Poradni
 
Szczegóły ogłoszenia oraz kwestionariusz osobowy znajdują się linkach poniżej:
_Ogłoszenie_nabór_psychoterapeuta
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY_SPR WAWER

 

 
Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów ( w jeden wybrany sposób):
1. Osobiście w siedzibie Poradni ( w dni powszednie w godz. 8.00 – 16.00),
2. Przesłanie ich na adres Poradni,
3. Przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: r. kadej@sprwawer.pl
w terminie do 13 lutego 2022r.
z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości:
,, Rekrutacja – psychoterapia”, nr ref. SPR-PT1/2/2022

 

 

Wynik naboru:
Wynik naboru SPR_PT1_2_2022