OFERTA PRACY: Terapeuta - psychoterapeuta do pracy z osobami dorosłymi

 
Dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
 Dzielnicy Wawer m st. Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy
w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa
 
TERAPEUTA – PSYCHOTERAPEUTA
do pracy z osobami dorosłymi
UMOWA O PRACĘ NA 1/2 ETATU
( 20 godzin tygodniowo )
Termin składania dokumentów: 5 grudnia 2021 r.
SPR – PT1 /9/ 2021
( nr referencyjny naboru )

 

Główne odpowiedzialności:
# Prowadzenie konsultacji i psychoterapii dla pacjentów
# Prowadzenie dokumentacji merytorycznej pacjentów
# Uczestnictwo w superwizji indywidualnej i / lub grupowej
Podstawowe obowiązki pracownika:
# Udzielanie konsultacji osobom dorosłym
# prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla osób dorosłych
# przygotowywanie zaświadczeń dla pacjentów i o prowadzonych psychoterapiach
# Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami
# Udzielanie informacji o ofercie i usługach Poradni
# Gotowość do superwizji prowadzonych procesów terapeutycznych w zespole pracowników
# Współpraca z pracownikami Poradni
Szczegóły ogłoszenia oraz kwestionariusz osobowy znajdują się linkach poniżej:
_Ogłoszenie_nabór_9_2021_psychoterapeuta
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY_SPR WAWER
Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów ( w jeden wybrany sposób):
1. Osobiście w siedzibie Poradni ( w dni powszednie w godz. 8.00 – 16.00),
2. Przesłanie ich na adres Poradni,
3. Przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: r. kadej@sprwawer.pl
 
w terminie do 5 grudnia 2021 r.
z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości:
,, Rekrutacja – psychoterapia”, nr ref. SPR-PT1/9/2021