Oferta pracy: TERAPEUTA – PSYCHOTERAPEUTA do pracy z osobami dorosłymi

 
Dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko pracy
w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa
 
TERAPEUTA – PSYCHOTERAPEUTA
do pracy z osobami dorosłymi
UMOWA O PRACĘ NA ½  ETATU
(20 godzin tygodniowo)
 
Termin składania dokumentów: 14 listopada 2021 r.
SPR-PT1/ 8 /2021
(nr referencyjny naboru)

 

Główne odpowiedzialności:
# Prowadzenie konsultacji i psychoterapii dla pacjentów
# Prowadzenie dokumentacji merytorycznej pacjentów
# Uczestnictwo w superwizji indywidualnej i/lub grupowej

 

Charakterystyka pracy:
Podstawowe obowiązki pracownika:
# udzielanie konsultacji osobom dorosłym,
# prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla osób dorosłych,
# przygotowywanie zaświadczeń dla pacjentów i o prowadzonych psychoterapiach,
# prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami,
# udzielanie informacji o ofercie i usługach Poradni,
# gotowość do superwizji prowadzonych procesów terapeutycznych w zespole pracowników,
# współpraca z pracownikami Poradni.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów (w jeden wybrany sposób):
1. Osobiście w siedzibie Poradni (w dni powszednie w godz. 8.00-16.00),
2. Przesłanie ich na adres Poradni,
3. Pprzesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: r.kadej@sprwawer.pl
 
w terminie do 14.11.2021r.
 
z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości:
„Rekrutacja – psychoterapeuta”, nr ref. SPR-PT1/ 8 /2021

 

Uwaga: dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do Poradni w terminie do 14.11.2021r.

 
Szczegóły ogłoszenia oraz kwestionariusz osobowy znajdują się w linkach poniżej:
Ogłoszenie_nabór_psychoterapeuta_8_2021
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY_SPR WAWER

 

 

WYNIK NABORU :
Informacja_Wynik naboru_8_2021_na wolne stanowisko pracy