Oferta pracy: terapeuta - psychoterapeuta do pracy z młodzieżą i młodymi osobami dorosłymi

 
Dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Dzielnicy Wawer m st. Warszawy
ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko pracy
w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa
TERAPEUTA – PSYCHOTERAPEUTA
do pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi
UMOWA O PRACĘ NA 1/2 ETATU
( 20 godzin tygodniowo )
Termin składania dokumentów: 29 maja 2022r.
SPR – PT1 /6/ 2022
( nr referencyjny naboru )
Główne odpowiedzialności:
# Prowadzenie konsultacji i psychoterapii dla pacjentów
# Prowadzenie dokumentacji merytorycznej pacjentów
# Uczestnictwo w superwizji indywidualnej i / lub grupowej
Podstawowe obowiązki pracownika:

# Udzielanie konsultacji młodzieży i młodym dorosłym
# prowadzenie psychoterapii indywidualnej młodzieży i młodych osób dorosłych
# przygotowywanie zaświadczeń dla pacjentów i o prowadzonych psychoterapiach
# Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami
# Udzielanie informacji o ofercie i usługach Poradni
# Gotowość do superwizji prowadzonych procesów terapeutycznych w zespole pracowników
# Współpraca z pracownikami Poradni.
Szczegóły ogłoszenia oraz kwestionariusz osobowy znajdują się linkach poniżej:

 

_Ogłoszenie_nabór_psychoterapeuta
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY_SPR WAWER

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów ( w jeden wybrany sposób):
1. Osobiście w siedzibie Poradni ( w dni powszednie w godz. 8.00 – 16.00),
2. Przesłanie ich na adres Poradni,
3. Przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: r. kadej@sprwawer.pl
w terminie do 29 maja 2022r.
z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości:
,, Rekrutacja – psychoterapia”, nr ref. SPR-PT1/6/2022