Oferta psychoterapii grupowej

            Psychoterapia grupowa to forma psychoterapii, w której interakcje z innymi ludźmi są polem doświadczenia, wglądu i zmiany dla uczestników. W grupie terapeutycznej odtwarzane są podstawowe wzorce, utrudniające skuteczne funkcjonowanie społeczne poszczególnych osób. Udział w psychoterapii grupowej umożliwia zrozumienie własnych nieadaptacyjnych postaw i zachowań oraz rozwój umiejętności interpersonalnych. Poza tym pojawiające się podczas sesji terapeutycznych liczne doświadczenia emocjonalne wspomagają proces rozwoju i zmiany osób uczestniczących. Metody wykorzystywane w proponowanej grupie psychoterapeutycznej opierają się na psychodynamicznym modelu psychoterapii.
# Czas trwania grupy to 2 lata. Spotkania będą odbywały się od 18.11.2021r. w czwartki godz. 17.00-18.30 w siedzibie Poradni.
# Adresowana jest do osób dorosłych – mieszkańców Warszawy.
# Osobą prowadzącą jest Anna Firkowska, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego posiadająca doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii grupowej.
            Rozpoczęcie psychoterapii grupowej      poprzedzają 1-2 konsultacje z      terapeutką prowadzącą grupę.
            Zapisy na konsultacje:
         nr tel. 22 277 11 98
 
            Więcej informacji o Poradni:
www.sprwawer.pl
 
 
Projekt realizowany przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z budżetu m.st. Warszawy.
 
 
Ogłoszenie dostępne jest również w wersji pdf w linku poniżej:
Oferta psychoterapii grupowej