OGŁOSZENIE O PRACĘ: TERAPEUTA - PSYCHOTERAPEUTA

 

Dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisk pracy
w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul. Włókiennicza 54
04-974 Warszawa
TERAPEUTA – PSYCHOTERAPEUTA
do pracy z osobami dorosłymi
UMOWA O PRACĘ NA 3/4 ETATU

( 30 godzin tygodniowo)

Termin składania dokumentów: 17 października 2021 r.
SPR – PT1/6/2021
( nr referencyjny naboru )

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
GŁÓWNE ODPOWIEDZIALNOŚCI:
* Prowadzenie konsultacji i psychoterapii dla pacjentów;
* Prowadzenie dokumentacji merytorycznej pacjentów;
* Uczestnictwo w superwizji indywidualnej i/lub grupowej
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACOWNIKA:
* udzielanie konsultacji osobom dorosłym;
* prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla osób dorosłych;
* przygotowywanie zaświadczeń dla pacjentów i o prowadzonych psychoterapiach;
* prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami
* udzielanie informacji o ofercie i usługach Poradni;
* gotowość do superwizji prowadzonych procesów terapeutycznych w zespole pracowników
* współpraca z pracownikami poradni
 
Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów ( w jeden wybrany sposób):
1. Osobiście w siedzibie Poradni ( w dni powszednie w godz. 8.00 – 16.00;
2. Przesłanie ich na adres Poradni;
3. Przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: r.kadej@sprwawer.pl
w terminie do 17 października 2021 r.
z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości :
,,Rekrutacja – psychoterapeuta”, nr ref. SPR-PT1/6/2021
 
Szczegółowe informacje o naborze oraz kwestionariusz osobowy  znajdują się w linkach poniżej:
Ogłoszenie_nabór_psychoterapeuta_6_2021
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY_SPR WAWER

 

WYNIK NABORU:
Wynik naboru_SPR_PT1_6_2021