Staż w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

 
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna dz. Wawer m. st. Warszawy
zaprasza kandydatów do odbycia stażu.
Projekt stażowy zakłada możliwość uczestniczenia w przekroju działalności Poradni, jako instytucji prowadzącej oddziaływania psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne.
Staż ma charakter bezpłatny.

 

Wymagania:
# Ukończenie studiów magisterskich na kierunku psychologia, pedagogika lub pokrewne.
# Ukończenie co najmniej drugiego roku szkoły psychoterapii, preferowane paradygmaty psychoanalityczny, psychodynamiczny, systemowy.
# Możliwość obecności w Poradni co najmniej 2 dni w tygodniu. W tym obowiązkowe uczestnictwo w czwartkowych superwizjach zespołu.
Zakres obowiązków:
# Udział w roli obserwatora w procesach konsultacyjnych poprzedzających psychoterapię.
# Udział w superwizjach zespołu.
# Udział i wsparcie przy realizowaniu przez Poradnię warsztatów grupowych.
# Rozmowy z Tutorem- opiekunem stażu.
# Wsparcie działań sekretariatu w zakresie obsługi pacjentów.
# Prowadzenie notatek i dokumentacji.
Oferujemy:
# Udział w wybranych oddziaływaniach proponowanych przez Poradnię, wraz z omówieniem merytorycznym.
# Opiekę i wsparcie merytoryczne Tutora.
# Uzyskanie na zakończenie stażu pisemnej opinii, zawierającej ocenę pracy stażysty.
 
 
Prosimy o przesłanie CV wraz z uzasadnieniem swojej motywacji pod adres m.kupidura@sprwawer.pl
  Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
 
 
Staż w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ma charakter edukacyjny, placówka nie jest akredytowana przez PTP
lub inne organizacje zrzeszające terapeutów do odbywania stażu przygotowującego do uzyskania certyfikatu.