Oferta pracy: TERAPEUTA - PSYCHOTERAPEUTA

 
Dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko pracy
w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa
TERAPEUTA – PSYCHOTERAPEUTA
do pracy z młodzieżą i młodymi osobami dorosłymi
UMOWA O PRACĘ NA 1/2 ETATU
( 20 godzin tygodniowo )
Termin składania dokumentów: 7 listopada 2021 r.
 
SPR – PT1/7/2021
( nr referencyjny naboru )
 
Główne odpowiedzialności:
# Prowadzenie konsultacji i psychoterapii dla pacjentów
# Prowadzenie dokumentacji merytorycznej pacjentów
# Uczestnictwo w superwizji indywidualnej i / lub grupowej
 
Podstawowe obowiązki pracownika:
# Udzielanie konsultacji młodzieży i młodym osobom dorosłym
# prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla młodzieży i młodych osób dorosłych
# przygotowywanie zaświadczeń dla pacjentów i o prowadzonych psychoterapiach
# Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami
# Udzielanie informacji o ofercie i usługach Poradni
# Gotowość do superwizji prowadzonych procesów terapeutycznych w zespole pracowników
# Współpraca z pracownikami Poradni
 
Szczegóły ogłoszenia oraz kwestionariusz osobowy znajdują się linkach poniżej:
Ogłoszenie_nabór_psychoterapeuta_7_2021
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY_SPR WAWER
 
 
Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów ( w jeden wybrany sposób):
1. Osobiście w siedzibie Poradni ( w dni powszednie w godz. 8.00 – 16.00),
2. Przesłanie ich na adres Poradni,
3. Przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: r. kadej@sprwawer.pl
w terminie do 7 listopada 2021 r.
z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości:
,, Rekrutacja – psychoterapia”, nr ref. SPR-PT1/7/2021
 
WYNIK NABORU:
Wynik naboru SPR_PT1_7_2021