Poszukujemy do pracy na 3 wolne stanowiska : terapeuty - psychoterapeuty

Dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Dzielnicy Wawer m st. Warszawy
ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko pracy
w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa
 
TERAPEUTA – PSYCHOTERAPEUTA
1. do pracy z dziećmi
2. do pracy z młodzieżą i młodymi osobami dorosłymi
3. do pracy z osobami dorosłymi
 
UMOWA O PRACĘ NA 1/2 ETATU
( 20 godzin tygodniowo )
Termin składania dokumentów: 16 października 2022r.
SPR – PT1 /9/ 2022
( nr referencyjny naboru )
Główne odpowiedzialności:
# Prowadzenie konsultacji i psychoterapii dla pacjentów
# Prowadzenie dokumentacji merytorycznej pacjentów
# Uczestnictwo w superwizji indywidualnej i / lub grupowej
Podstawowe obowiązki pracownika:
# Udzielanie konsultacji,
# prowadzenie psychoterapii indywidualnej,
# przygotowywanie zaświadczeń dla pacjentów i o prowadzonych psychoterapiach
# Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami
# Udzielanie informacji o ofercie i usługach Poradni
# Gotowość do superwizji prowadzonych procesów terapeutycznych w zespole pracowników
# Współpraca z pracownikami Poradni.
Szczegóły ogłoszenia oraz kwestionariusz osobowy znajdują się linkach poniżej:
2022_09_23_Ogłoszenie_9_nabór_psychoterapeutów_3 stanowiska
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY_SPR WAWER
Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów ( w jeden wybrany sposób):
1. Osobiście w siedzibie Poradni ( w dni powszednie w godz. 8.00 – 16.00),
2. Przesłanie ich na adres Poradni,
3. Przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: r. kadej@sprwawer.pl
w terminie do 16 października 2022r.
z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości:
,, Rekrutacja – psychoterapia”, nr ref. SPR-PT1/9/2022