Poszukujemy do pracy PSYCHOLOGA Do pracy z osobami dorosłymi wymagającymi pomocy w wyniku wojny na Ukrainie

 
Dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko pracy
w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
ul. Włókiennicza 54, 04 – 974 Warszawa
 
PSYCHOLOGA
do pracy z osobami dorosłymi
wymagającymi pomocy w wyniku wojny na Ukrainie
 
UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY
lub inna forma zatrudnienia
NA MINIMUM 12 godzin / tygodniowo
 
Termin składania dokumentów : 15 marca 2022 r.
 
SPR-PS-UA/5/2022
( nr referencyjny naboru)
Główne odpowiedzialności:
# udzielanie pomocy psychologicznej osobom dorosłym – cudzoziemcom przebywającym w Warszawie, w tym uchodźcom wojennym z Ukrainy lub osobom, których rodziny przebywają na terenie Ukrainy;
# wsparcie psychologiczne dla osób udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy;
# prowadzenie dokumentacji merytorycznej pacjentów;
# uczestnictwo w superwizji grupowej.
Podstawowe obowiązki pracownika:
# udzielanie pomocy psychologicznej osobom dorosłym,
# prowadzenie grupy wsparcia dla osób dorosłych, 
# udzielanie informacji o ofercie i usługach psychologicznych w Warszawie dla obywateli Ukrainy,
# prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami,
# gotowość do superwizji prowadzonych oddziaływań psychologicznych w zespole pracowników,
# współpraca z instytucjami, placówkami i organizacjami udzielającymi pomocy uchodźcom
Możliwe dodatkowe działania:
# organizowanie warsztatów lub szkoleń wspomagające kompetencje psychospołeczne,
# pisanie artykułów lub innych form tekstowych o treści psychologicznej.
Wymagania niezbędne:
# bardzo dobra znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego ( umożliwiająca samodzielną pracę psychologiczną z klientem )
# znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym.
Szczegóły ogłoszenia oraz kwestionariusz osobowy znajdują się linkach poniżej:
Ogłoszenie_nabór_psycholog_Ukraina
Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów ( w jeden wybrany sposób):
1. Osobiście w siedzibie Poradni ( w dni powszednie w godz. 8.00 – 16.00),
2. Przesłanie ich na adres Poradni,
3. Przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: r. kadej@sprwawer.pl
 
w terminie do 15 marca 2022 r.
 
z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości:
,, Rekrutacja – psycholog ”, nr ref. SPR-PS-UA/5/2022