Poszukujemy do pracy: terapeuta - psychoterapeuta

 

Dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej

 Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko pracy
w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa
TERAPEUTA – PSYCHOTERAPEUTA
do pracy z dziećmi i młodzieżą
UMOWA O PRACĘ NA 1/2 ETATU
( 20 godzin tygodniowo )
 
Termin składania dokumentów: 6 marca 2022 r.
SPR – PT1 /4/ 2022
( nr referencyjny naboru )
 
Główne odpowiedzialności:
# Prowadzenie konsultacji i psychoterapii dla pacjentów
# Prowadzenie dokumentacji merytorycznej pacjentów
# Uczestnictwo w superwizji indywidualnej i / lub grupowej
Podstawowe obowiązki pracownika:
# Udzielanie konsultacji dzieciom i młodzieży ( do 13 lat)
# prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla dzieci i młodzieży ( do 13 lat)
# przygotowywanie zaświadczeń dla pacjentów i o prowadzonych psychoterapiach
# Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami
# Udzielanie informacji o ofercie i usługach Poradni
# Gotowość do superwizji prowadzonych procesów terapeutycznych w zespole pracowników
# Współpraca z pracownikami Poradni
Szczegóły ogłoszenia oraz kwestionariusz osobowy znajdują się linkach poniżej:
_Ogłoszenie_nabór_psychoterapeuta_
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY_SPR WAWER
Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów ( w jeden wybrany sposób):
1. Osobiście w siedzibie Poradni ( w dni powszednie w godz. 8.00 – 16.00),
2. Przesłanie ich na adres Poradni,
3. Przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: r. kadej@sprwawer.pl
 
w terminie do 6 marca 2022 r.
z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości:
,, Rekrutacja – psychoterapia”, nr ref. SPR-PT1/4/2022

 

Wynik naboru :
Wynik naboru SPR_PT1_4_2022