Poszukujemy do pracy: terapeuty - psychoterapeuty do pracy z dziećmi i młodzieżą

 

Dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawa
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiskom pracy
w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m. st Warszawy
ul. Włókiennicza 54 ; 04 – 974 Warszawa
TERAPEUTA – PSYCHOTERAPEUTA
do pracy z dziećmi i młodzieżą
UMOWA O PRACĘ NA 1/2 ETATU
( 20 godzin tygodniowo)
Termin składania dokumentów : 16 stycznia 2022 r.
SPR- PT1/1-2022
( numer referencyjny naboru)
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
# Prowadzenie konsultacji i psychoterapii dla pacjentów
# Prowadzenie dokumentacji merytorycznej pacjentów
#  Uczestnictwo w superwizji indywidualnej i / lub grupowej
Podstawowe obowiązki pracownika:
* udzielanie konsultacji dla dzieci i młodzieży ( do 13 lat)
* prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla dzieci i młodzieży ( do 13 lat)
* przygotowywanie zaświadczeń dla pacjentów i o prowadzonych psychoterapiach
* prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami
* udzielanie informacji o ofercie i usługach Poradni
* gotowość do superwizji prowadzonych procesów terapeutycznych w zespole pracowników
* współpraca z pracownikami Poradni
Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów ( w jeden możliwy sposób):
1. Osobiście w siedzibie Poradni ( w dni powszednie od 8 do 16);
2. Przesłanie ich na adres Poradni;
3. Przesłanie pocztą elektroniczną na e-mail: r.kadej@sprwawer.pl
w terminie do 16 stycznia 2022 r.
z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości ,, Rekrutacja – psychoterapeuta”, nr ref. SPR-PT1/1/2022
 
Szczegóły naboru oraz kwestionariusz osobowy znajdują się w linkach poniżej:
_Ogłoszenie_nabór_psychoterapeuta do pracy z dziećmi i młodzieżą
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY_SPR WAWER

 

 

Wynik naboru:
Wynik naboru SPR_PT1_1_2022