To cykl spotkań dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych.  Grupa składa się z 4- 6 osób, co umożliwia pracę w 

Read more

Warsztaty kierowane są do szkół podstawowych i licealnych. Tematyka warsztatów dotyczy pojawiających się trudności w okresie dorastania dzieci i młodzieży,

Read more

Warsztaty kierowane są do rodziców, a także dla dorosłych, którzy chcą polepszyć swoje relacje z dziećmi czy zwiększyć efektywność swoich

Read more

Praca terapeutyczna z młodzieżą różni się zarówno od pracy z dzieckiem jak i pracy z osobą dorosłą. Związane jest to

Read more

W kontakcie psychoterapeutycznym z dzieckiem, terapeuta podąża i towarzyszy dziecku w odkrywaniu i radzeniu sobie z jego przeżyciami i trudnościami

Read more

Partnerzy decydujący się na konsultację dla par często doświadczają trudnych emocji, borykają się z powtarzającymi się sytuacjami konfliktowymi lub ze

Read more

W psychoterapii systemowej rodzina jest rozumiana jako system, w którym poszczególni członkowie wpływają na siebie nawzajem. Zgodnie z tym rozumieniem

Read more

Psychoterapia grupowa wyrasta z naturalnych potrzeb i skłonności ludzkich do życia w grupie społecznej. W psychoterapii grupowej istotnym elementem jest

Read more