psychoterapia dzieci

W kontakcie psychoterapeutycznym z dzieckiem, terapeuta podąża i towarzyszy dziecku w odkrywaniu i radzeniu sobie z jego przeżyciami i trudnościami wewnątrzpsychicznymi. Sprzyjają temu niedyrektywne formy pracy, tzn. dziecko wybiera korzystną dla siebie formę ekspresji: rozmowę, zabawę, rysunek, dramę i inne. Długofalowość i systematyczność tego kontaktu wpływa na efektywność procesu psychoterapeutycznego. Problemy, jakie przejawiają dzieci często wymagają różnych form oddziaływań psychoterapeutycznych dotyczących całej rodziny

Psychoterapia dzieci rozpoczyna się od konsultacji rodziców / opiekunów. Następnie odbywają się 2-3 konsultacje dziecka. Działania te zmierzają do określenia tego, czy w danej sytuacji wskazane jest podjęcie psychoterapii dziecka. Podczas psychoterapii, terapeuta pozostaje w kontakcie z rodzicami / opiekunami dziecka. Ze względu na dużą liczbę osób potrzebujących maksymalny czas trwania psychoterapii indywidualnej dziecka wynosi 2 lata.

UWAGA! Zapisy na wizyty odbywają się tylko TELEFONICZNIE lub OSOBIŚCIE.