psychoterapia grupowa osob doroslych

Psychoterapia grupowa wyrasta z naturalnych potrzeb i skłonności ludzkich do życia w grupie społecznej. W psychoterapii grupowej istotnym elementem jest praca nad osobistymi problemami pacjenta razem z innymi członkami grupy. Podczas psychoterapii grupowej pacjenci mogą przepracować niekorzystne dla siebie wzorce, za pomocą, których radzą sobie w życiu w celu osiągnięcia satysfakcji osobistej i społecznej. Formą psychoterapii grupowej dla dorosłych, proponowaną w SPR, jest grupowo analityczna psychoterapia. Jest to rodzaj psychoterapii grupowej, który łączy w sobie podejście psychoanalityczne i zdobycze psychologii społecznej.

Rozpoczęcie psychoterapii grupowej poprzedzają 2- 4 konsultacje z terapeutą prowadzącym grupę. Grupa najczęściej spotyka się w składzie 6-8 osób. Czas trwania grupy to 2 lata.

UWAGA! Zapisy na wizyty odbywają się tylko TELEFONICZNIE lub OSOBIŚCIE.