psychoterapia indywidualna osób dorosłych

Psychoterapia toczy się w oparciu o relację terapeutyczną, jaka rozwija się pomiędzy pacjentem a terapeutą w trakcie trwania leczenia. Sesje opierają się na dialogu miedzy dwiema osobami, odbywają się „twarzą w twarz”. Pacjent zachęcany jest do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, skojarzeniami, odczuciami. Terapeuta stawia hipotezy dotyczące życia psychicznego pacjenta, uwzględniając treści wnoszone przez niego podczas sesji, dane biograficzne i dynamikę relacji terapeutycznej.

Pierwszy kontakt z pacjentem rozpoczyna się od cyklu konsultacji (1-3), podczas których psychoterapeuta kwalifikuje czy jest możliwe i konieczne rozpoczęcie psychoterapii oraz jaka forma leczenia jest adekwatna dla danego pacjenta. Po zakwalifikowaniu pacjenta, zostaje on wpisany na listę osób oczekujących na psychoterapię. Częstotliwość sesji dopasowywana jest indywidualnie – sesje odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu o stałych porach. Konsultacja i sesje trwają 50 minut. Na konsultacje osób dorosłych nie obowiązuje kolejka oczekujących – konsultacje odbywają się zazwyczaj na bieżąco.

UWAGA! Zapisy na wizyty odbywają się tylko TELEFONICZNIE lub OSOBIŚCIE.

Umów się na wizytę

22 277 11 98