psychoterapia młodzieży

Praca terapeutyczna z młodzieżą różni się zarówno od pracy z dzieckiem jak i pracy z osobą dorosłą. Związane jest to z tym, iż okres adolescencji, dojrzewania stanowi nowy etap życia oraz przejście z bycia dzieckiem do powolnego stawania się osobą dorosłą. Zmiany w tym okresie rozwojowym wpływają zarówno na życie psychiczne jak i inne ważne relacje takie jak relacje z rodzicami czy rówieśnikami.

Psychoterapię poprzedza okres konsultacyjny, podczas którego terapeuta poznaje trudności i diagnozuje aktualne funkcjonowanie psychologiczne nastolatka. Konsultacje to spotkania zarówno z młodym człowiekiem jak i jego rodzicami. Terapia dla młodzieży to regularne spotkania, odbywające się najczęściej raz w tygodniu przez 50 minut.

UWAGA! Zapisy na wizyty odbywają się tylko TELEFONICZNIE lub OSOBIŚCIE.