psychoterapia par

Partnerzy decydujący się na konsultację dla par często doświadczają trudnych emocji, borykają się z powtarzającymi się sytuacjami konfliktowymi lub ze znaczącymi zmianami w swoim życiu. W psychoterapii pary mają szansę lepiej zrozumieć to, co się dzieje między nimi (również na poziomie emocji, potrzeb i oczekiwań) oraz wypracować nowe metody rozwiązań.

Przed rozpoczęciem terapii odbywa się kilka spotkań konsultacyjnych (zwykle od jednego do trzech), w trakcie, których terapeuta poznaje historię związku, wspólnie z parą identyfikuje problem i określa cele do pracy terapeutycznej. W spotkaniach tych biorą udział obydwoje partnerzy/małżonkowie. Zarówno spotkania konsultacyjne jak i późniejsze sesje terapeutyczne odbywają się w stałym terminie w systemie – 50 minut raz w tygodniu lub 90 minut raz na dwa tygodnie – w zależności od sposobu pracy terapeuty i/lub rodzaju problemu pojawiającego się w parze. Mogą być prowadzone przez jednego lub dwóch psychoterapeutów.

UWAGA! Zapisy na wizyty odbywają się tylko TELEFONICZNIE lub OSOBIŚCIE.