psychoterapia rodzin

W psychoterapii systemowej rodzina jest rozumiana jako system, w którym poszczególni członkowie wpływają na siebie nawzajem. Zgodnie z tym rozumieniem problemy jednej z osób, bardzo często dziecka, świadczą o trudnościach w funkcjonowaniu całego systemu i są wskazaniem do zaproszenia całej rodziny do gabinetu psychoterapeutycznego. Obecność i zaangażowanie wszystkich zwiększa szansę na uwzględnienie różnych punktów widzenia i podjęcie potrzebnych zmian.

Terapię rodziny poprzedzają konsultacje (najczęściej od jednej do trzech), służące zapoznaniu się z rodziną i problemami, z którymi rodzina zgłasza się po pomoc, a także wspólnemu wybraniu odpowiedniej formy pomocy. Na pierwsze spotkanie zapraszani są wszyscy mieszkający ze sobą członkowie rodziny. W trakcie dalszych spotkań może się to zmieniać np. w niektórych sesjach mogą uczestniczyć tylko sami rodzice, w innych – cała rodzina. Zarówno spotkania konsultacyjne jak i późniejsze sesje terapeutyczne odbywają się w stałym terminie raz na dwa tygodnie i trwają 90 min. Konsultacje prowadzone są przez jednego lub dwóch psychoterapeutów, natomiast sesje terapeutyczne prowadzi dwóch psychoterapeutów.

UWAGA! Zapisy na wizyty odbywają się tylko TELEFONICZNIE lub OSOBIŚCIE.