superwizje

To cykl spotkań dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych.  Grupa składa się z 4- 6 osób, co umożliwia pracę w  korzystnych warunkach dla uczestników. Grupa ma charakter comiesięcznych spotkań, podczas których omawiane są trudne sytuacje w pracy z uczniem i rodzicami. Celem jest lepsze rozumienie sytuacji konfliktowej oraz wypracowanie skutecznych sposobów radzenia sobie w pracy z uczniem i rodzicami.