Warsztaty w szkołach

Warsztaty kierowane są do szkół podstawowych i licealnych. Tematyka warsztatów dotyczy pojawiających się trudności w okresie dorastania dzieci i młodzieży, takich jak zachowania ryzykowne, radzenie sobie ze stresem, konflikty rówieśnicze, czy konflikty na linii dorosły-dziecko. Warsztaty są organizowane w formie zajęć grupowych nastawionych na aktywny udział uczestników, realizowany poprzez ćwiczenia, metody kreatywne, otwarty dialog. Jednocześnie jesteśmy otwarci na tworzenie programu warsztatów w oparciu o zgłaszane przez nauczycieli potrzeby.