Warsztaty wychowawcze dla rodziców

Warsztaty kierowane są do rodziców, a także dla dorosłych, którzy chcą polepszyć swoje relacje z dziećmi czy zwiększyć efektywność swoich działań wychowawczych. Ich celem jest:
• Zwiększenie świadomości bycia rodzicem
• Poszerzenie wiedzy o rozwoju psychicznym dziecka
• Poznanie nowych metod wychowawczych

Podczas warsztatów poruszane są następujące zagadnienia:
Jak pomóc dzieciom, aby radziły sobie z własnymi uczuciami?
Jak zachęcać do współpracy i do samodzielności?
Jak stawiać granice, chwalić i mądrze wymagać?
Co zamiast karania?
Jak rozwiązywać konflikty?

Program spotkań jest realizowany w oparciu o metody E. Mazlish i A. Faber oraz T. Gordon.

UWAGA! Zapisy na wizyty odbywają się tylko TELEFONICZNIE lub OSOBIŚCIE.