Prace remontowe w SPR Dz. Wawer

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

ul. Włókiennicza 54 ; 04-974 Warszawa
 
wystawia zapytanie ofertowe dotyczące prac remontowych w SPR Dz. Wawer
 
przedmiot zamówienia obejmuje :
 
#  malowanie ścian i sufitu korytarzy
#  położenie paneli winylowych w korytarzu
#  położenie tapety w korytarzu
#  wymianę i / lub renowację drzwi do pomieszczeń
#  uprzątnięcie i zmycie powierzchni po pracach remontowych
 
Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres wskazany w zapytaniu ofertowym

do dnia 15 października 2020r.

 
 
Informacja o wyborze oferty:
Informacja o wyborze_remont w Poradni_2