Usługa sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w SPR Wawer

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości poniżej 130 000 zł
( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Zwracamy się z prośbą o wycenę zamówienia na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w 2023 r.
Adres wykonywania usługi: ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa
Łączna powierzchnia wynosi 187m2
A. USŁUGI PODSTAWOWE – SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ I TERENU PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU
• Sprzątanie gabinetów i pomieszczeń biurowych – 11 pomieszczeń o łącznej powierzchni 114 m2
• Sprzątanie pomieszczeń sanitarnych – 3 pomieszczenia o łącznej powierzchni 5m2
• Sprzątanie pomieszczeń socjalnych ( kuchenek) – 2 pomieszczenia o łącznej powierzchni 7 m2
• Sprzątanie korytarzy i ciągów komunikacyjnych – o łącznej powierzchni ok 57m2
• Sprzątanie terenów zewnętrznych – podesty o łącznej powierzchni 4m2
• Sprzątanie terenów zewnętrznych – podesty o łącznej powierzchni 4 m2
B. USŁUGI DODATKOWE- MYCIE OKIEN
 
Szczegółowe informacje przedmiotu zamówienia znajdują się w linku poniżej:
Zapytanie_sprzątanie SPRWawer_
1_Formularz oferty_sprzątanie SPR Wawer

 

Zaleca się przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej – w dni powszednie w godz. 8.00 – 16.