Wykonanie prac remontowych w SPR Dzielnicy Wawer

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
wystawia zapytanie ofertowe dotyczące prac remontowych w SPR Dz. Wawer

Adres wykonania usługi:

ul. Włókiennicza 54

04 – 974 Warszawa

Przedmiot zamówienia obejmuje :
 
#  malowanie ścian i sufitu korytarzy
#  położenie paneli winylowych w korytarzu
#  położenie tapety w korytarzu
#  wymianę i / lub renowację drzwi do pomieszczeń
#  uprzątnięcie i zmycie powierzchni po pracach remontowych

 

Wszelkie niezbędne dokumenty ofertowe znajdują się w linkach poniżej:
Zapytanie ofertowe_remont Poradni
Formularz oferty_remont Poradni
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres wskazany w zapytaniu ofertowym
do dnia 30 września 2020r.

 

Remont. Informacja o wyborze oferty pdf.