Wykonanie projektu graficznego oraz produkcja 1 roll-up'a

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

wystawia zapytanie ofertowe na wykonanie projektu graficznego oraz produkcję 1 rool-up’a
 
ZAWARTOŚĆ:
# logo i nazwę Poradni ( wzór 1 w załączniku 1)
# cytat ,, Dom jest punktem wyjścia ” – D. W. Winnicott
# adres internetowy www.sprwawer.pl
# zdjęcie ( wzór 2 w załączniku 1 )
 
wszelkie niezbędne dokumenty ofertowe oraz szczegóły oferty znajdują się w linkach poniżej:
Zapytanie_rollup SPR Wawer
1_Formularz oferty_rollup SPR Wawer
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Załącznik nr 1 do zapytania _rollup SPR Wawer
 
Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie
do 24 września 2020r.
 

 

_Informacja o wyborze_roll-up