Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 11 - 13 lat

Socjoterapia jest formą grupowej pomocy dla dzieci i młodzieży. Zadaniem socjoterapii jest odpowiadanie na potrzeby rozwojowe charakterystyczne dla danej grupy. Ważne jest zdobywanie wiedzy dotyczącej własnych emocji, sposobów ich wyrażania, a także uczenia się relacji społecznych i funkcjonowania w grupie.

 
 
Oferta adresowana jest do dzieci przejawiających :
# trudności w zachowaniu,
# problemy w relacjach rówieśniczych,
# nieśmiałość,
# zbytnią nadpobudliwość,
# niskie poczucie własnej wartości,
# trudność w radzeniu sobie w relacjach społecznych.
Warunki uczestnictwa w grupie:
1. Zamieszkanie na terenie m. st. Warszawy,
2. Dobrowolna chęć uczestnictwa dziecka i rodziców w projekcie,
3. Udział w rozmowach kwalifikacyjnych,
4. Decyzja prowadzącego o zakwalifikowaniu,
5. Deklaracja systematycznego   uczestnictwa w spotkaniach w trakcie roku szkolnego.
Rozpoczęcie grupy planowane jest na wrzesień 2020 roku, a jej planowany czas trwania to rok szkolny tj. 17 miesięcy.
Liczba uczestników planowana jest na 10 osób.
Spotkania odbywają się raz w tygodniu, oparte są na technikach warsztatowych oraz interakcjach pomiędzy członkami grupy.
Spotkania będą odbywały się w Wawerskim Ośrodku Wsparcia ( sala umożliwiająca swobodne przebywanie w niej około 12 osób, z możliwością zawieszenia na ścianie zasad jako stałego elementu wystroju jak również przestrzeń która zapewni możliwość ruchu, w przypadku ćwiczeń o bardziej aktywnym charakterze).
Częstotliwość raz na tydzień wstępnie czwartki w godzinach 16:00 – 17:30
Niezbędna jest wcześniejsza kwalifikacja do grupy, dotycząca odpowiedniego doboru uczestników do proponowanej formy pracy.

Zapisy na konsultacje:

* od 2 marca 2020r.

* nr tel. 22 277 11 98