Psychoterapeutka, odbyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Absolwentka pedagogiki i kulturoznawstwa. Ukończyła Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, kurs arteterapii w Instytucie Ericsonowskim, cykl szkoleń z zakresu pracy socjoterapeutycznej i dialogu motywującego.
Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując ze szkołami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, prowadząc grupy socjoterapeutyczne, warsztaty umiejętności społecznych, psychoterapię indywidualną oraz terapię grupową dla młodzieży. Brała udział w stażach klinicznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii.
Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.
W poradni prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i młodych dorosłych.