Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, specjalizacja – Psychologia Kliniczna i Zdrowia, oraz Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie w trakcie czteroletniej, podyplomowej Szkoły Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji – studiów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i atestowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Odbyła liczne szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień, interwencji kryzysowej i wsparcia psychologicznego.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w I Klinice Psychiatrycznej oraz Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracowała w Poradni dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Związana z łódzkim oddziałem Fundacji Praesterno, gdzie prowadzi psychoterapię osób dorosłych.
Pracuje w nurcie psychodynamicznym, swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Ze Specjalistyczną Poradnią Rodzinną Dzielnicy Wawer współpracuje w ramach stażu, gdzie prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną osób dorosłych.