Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego (ATK) na Wydziale Filozofii- kierunek psychologia ze specjalizacją “Psychologia Kliniczna Dziecka”. Odbyła szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – Psychoterapia Zintegrowana. Posiada ponad 20- letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami, które zdobyła pracując jako psycholog i psychoterapeuta m.in. w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Poradni Psychiatrycznej I-P – Centrum Zdrowia Dziecka, Fundacji na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski, jako psycholog szkolny , a także w innych placówkach świadczących pomoc psychologiczną i wsparcie dla dzieci, młodzieży i rodzin.
W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną dzieci, zajmuje się poradnictwem wychowawczym oraz wsparciem dla rodziców, a także prowadzeniem warsztatów wychowawczych dla rodziców.