Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, odbyła czteroletnie studia podyplomowe z psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów w Warszawie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Psychoterapią zajmuje się od 2002 roku. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie kliniczne zdobywane w Szpitalu Nowowiejskim, Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz w Klinice Psychiatrii w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowego Instytutu Medycznego.
W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer prowadzi konsultacje i psychoterapię osób dorosłych.