Absolwent Wydziału Resocjalizacji i Rewalidacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia oraz podyplomowego szkolenia w zakresie indywidualnej i grupowej psychoterapii analitycznej w Instytucie Grupowej Analizy Rasztów. Jest członkiem Instytutu Analizy Grupowej Rasztów, posiada Certyfikat Analityka Grupowego i Certyfikat Psychoterapeuty IGAR. Obecnie jest w trakcie podyplomowego szkolenia prowadzącego do uzyskania kwalifikacji analityka szkoleniowego i superwizora IGAR. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej zdobywane w Poradni Rodzinnej przy Centrum Odwykowym oraz Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer. Prowadzi także praktykę prywatną.
W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną oraz grupową zorientowaną psychoanalitycznie dla osób dorosłych.