Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, specjalizacja – Społeczna Psychologia Kliniczna. Ukończyła studia podyplomowe o specjalności Neuropsychologia kliniczna na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz 2-letnie studia podyplomowe o specjalności Psychoterapia w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – studiów będących częścią teoretyczno-ćwiczeniową szkolenia do Certyfikatu Psychoterapeuty prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii UJ CM i atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała w instytucjach publicznych (m.in.: Szpitalu Wolskim, Ośrodkach Pomocy Społecznej: Wola, Praga-Południe, Otwock) oraz organizacjach pozarządowych  (m.in.: Instytucie Psychologii Zdrowia PTP, Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, Fundacji Dzieci Niczyje – ob. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacji Wsparcie, Fundacji Stocznia).
Pracuje w nurcie psychodynamicznym i integracyjnym, swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną osób dorosłych.