Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Absolwentka Instytutu Psychologii, Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie systemowo – psychodynamicznym przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pod kierownictwem prof. dr hab. Barbary Józefik. Przez 10 lat zawodowo związana z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu, gdzie w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie prowadziła diagnozę i terapię dzieci, młodzieży oraz rodzin. Doświadczenie zdobywała także podczas staży w ośrodkach akredytowanych przez PTP, w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania IPiN oraz w Pracowni Terapii i Rozwoju w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Terapii Rodzin. Pracuje pod stałą superwizją.
W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer prowadzi konsultacje i psychoterapię małżeństw, par i rodzin oraz konsultacje i indywidualną psychoterapię młodzieży.