Absolwentka Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, specjalizacja – pedagogika resocjalizacyjna oraz dwóch kierunków kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie – oligofrenopedagogiki oraz wczesnej interwencji – pomoc dziecku i rodzinie.
Obecnie w trakcie czteroletniej, podyplomowej Szkoły Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji posiadającej rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atestowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Prowadziła liczne spotkania spotkania o charakterze wsparciowym dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym związanym m.in. z trudnościami wychowawczymi i przeżywaniem straty związanej z uzyskaniem diagnozy dotyczącej niepełnosprawności dziecka.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.
Pracuje w nurcie psychodynamicznym a swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Ze Specjalistyczną Poradnią Rodzinną Dzielnicy Wawer współpracuje w ramach stażu, gdzie prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną osób dorosłych.