Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Ukończyła szkolenie podyplomowe z psychoterapii, prowadzone przez Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe, które zdobyła m.in. w Ambulatorium Psychoterapii, domu dziecka, Poradni psychologiczno – psychiatrycznej Pro Psyche oraz podczas stażu w Oddziale Szpitala Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie. Uczestniczy w seminariach i wykładach dotyczących psychoterapii. Swoją prace poddaje regularnej superwizji indywidualnej i grupowej.
W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer, prowadzi konsultacje i psychoterapię dzieci i młodzieży. Prowadzi konsultacje dla rodziców (w sprawie dziecka).